20 de novembre de 2008

PRIMERES PASSES .05

72dpi Imatge+Arquitectura
Carlos Ortega i Javi Ortega, dissenyador gràfic i arquitecteCarlos Ortega (Barcelona 1972)
Al 1990 comença estudis d'arquitectura tècnica a la UPC. Treballa en estudis d'arquitectura, enginyeria, arquitectura efímera i disseny gràfic fins al 2003.

Javi Ortega (Barcelona 1976)
Arquitecte per la ETSAV al 2004. Treballa en diferents estudis d'arquitectura i desenvolupa diversos projectes amb Oriol Vañó.

Després de diferents experiències laborals uneixen esforços i constitueixen 72dpi Imatge+Arquitectura a l'any 2003 .

>La cinquena conferència de primeres passes va introduir una part cada cop més imprescindible en el procés de realització de qualsevol projecte arquitectònic, la creació d'imatges virtuals. 72dpi ens van mostrar com es pot explicar l'arquitectura a través de les imatges.

>La conferència es va estructurar en diferents capítols segons les diferents demandes i segons les diverses relacions amb el client.

>El primer capítol el van anomenar idees clares. Normalment aquest tipus de client transmet amb seguretat quines són les característiques del seu projecte que vol explicar a les imatges i moltes vegades tenen ja les vistes ja definides. Aquest tipus d'encàrrec és agraït per la seva fluïdesa a l'hoa de realitzar-lo i per la complicitat que es pot arribar a compartir amb el client.>En el capítol només una van definir a aquells clients que per diferents motius només sol·liciten una única imatge. Aquest fet complica la tria de la vista més adient, ja que cal que sigui la que expliqui millor el projecte. Els resultats són molt diversos: en els projectes clars i definits es tracta d'un exercici positiu però en aquells més confusos els resultats són més inexactes.>mil canvis fa referència a aquells projectes que no tenen fi en el temps d'execució perquè s'han d'anar modificant segons el projectista fa canvis. És un tipus d'encàrrec que sol tenir una durada molta llarga i ens explicar que encara tenen projectes sense data de d'entrega final.>Les imatges també es poden utilizar com a eines o per realitzar proves en el moment de projectar. D'aquesta manera es pot comprovar en 3D allò que l'arquitecte està definint i concretant en 2D en plànols. També moltes vegades les imatges ajuden a acabar de definir: proporcions, colors, textures, materials, etc...>En d'altres ocasions els arriben projectes amb molt poca informació o fins i tot els usos encara no estan definits, en aquests projectes han d'interpretar i definir el projecte a la vegada que realitzen les imatges (definir l'espai públic que l'envolta, definir façanes, materials o definir la forma). Aquesta sèrie de projectes les anomenen invencions.>La categoria de formalismes fa referència a edificis amb molta càrrega formal, quasi escultòrics amb sistemes complexes d'interpretar la geometria i la seva formalització. La seva execució resulta moltes vegades complicada, la concreció del projecte és pràcticament inimaginable fins que no es veu el resultat final de les imatges.

>A vegades, hi ha clients que els hi permeten reutilitzar els seus propis projectes en d'altres amb usos diferents o fins i tot amb el mateix programa. Quan l'arquitectura del client té una línia definida aquesta possibilitat resulta més factible.


>Hi han encàrrecs on la relació amb el client es complexa ja que aquest és només un intermediari i no és la persona que té l'última paraula de decisió. L'intermediari en moltes ocasions no té la mateixa sensibilitat arquitectònica o creu que les intencions de les imatges han de ser altres que mostrar com és l'edifici.>El client no sempre demana vistes de l'edifici sinó que l'interesa més explicar el seu entorn, fins i tot a vegades els arquitectes demanen amagar l'edifici per tal que no s'acabin d'explicar alguns elements que no estan del tot definits o que no convencen al propi arquitecte.>Per últim, ens van mostrar les tècniques i processos que fan servir per realitzar les imatges. En aquest sentit ens van explicar com definir cada materials mitjançant un sistema de diagrames en negatiu on poden aïllar cada cada de materials, també havien creat un sistema per col·locar les persones a les imatges en relació al punt de vista sense perdre l'escala humana.

>>La pròxima conferència anirà a càrrec de rza arquitectes (aroa álvarez i rubén páez). La cita és el 19 de desembre a les 20.00h al C/Riereta #20 bis "Atelieretaguardia"