20 d’octubre de 2008

PRIMERES PASSES .04

aldayjover arquitectos SL
Jesús Arcos i Elena Albareda, arquitectes

Jesús Arcos (Barcelona 1978)
Arquitecte per l' ETSAV, UPC al 2004. Col·labora del 2000 al 2005 en despatxos d'estructures (BOMA SL i rbia). Des de 2005 col·labora amb aldayjover arquitectos SL.
Elena Albareda (Barcelona 1981)
Arquitecte per l'ETSAV, UPC al 2005. Col·labora del 2003 al 2008 amb aldayjover arquitectos SL. A l'actualitat realitza estudis de doctorat amb la beca FI de l’Agaur>La conferència es va començar menjant un "pincho de tortilla", una escenificació de com era l'inici de les seves jornades de visita d'obra durant els dos anys que ha durat l'execució del Parc Metropolità de l'Aigua a Saragossa.

>L’ Elena Albareda i en Jesús Arcos ens van explicar durant una hora i mitja la seva experiència com a col·laboradors del despatx aldayjover arquitectos SL a l'assistència tècnica de la direcció d'obra del Parc Metropolità de l'Aigua a Saragossa. Elena Albareda va ser la responsable de la part de paisatge del parc, mentre que en Jesús Arcos es va encarregar de la part d'edificació.

>Les primeres dades que ens van donar (125 Ha de superfície i un cost de 90 mil·lions d'euros) ens va fer entendre de la magnitud del projecte. 

Intervenció en relació a l'escala urbana de Saragossa. 
El projecte suposa una superfície de parc de 1,83 m2 per habitant. 

>En primer lloc, ens van explicar la planificació i les diferents etapes que són necessàries per a  l'elaboració del projecte i la gran quantitat de col·laboradors externs que es necessiten. 

 Organigrama dels actors que participen al projecte executiu

>En segon lloc, ens van fer una introducció a la complexitat que té l'elaboració d'un projecte d'aquestes dimensions i amb una data d'entrega tan ajustada.També la gestió de l'obra  i com es fa possible una bona coordinació van ser comentats com a aspectes claus del procés de l'obra.

>Per últim, ens van explicar la seva experiència a peu d'obra. Tots dos van patir dificultats per diferents raons. En principi, tots dos eren col·laboradors molt joves i amb poca experiència a la direcció d'obra, fet que els feia difícil mantenir la seva credibilitat. Tot i això, sempre es recolzaven en altres col·laboradors o en el despatx per tal de poder suplir les mancances que tenien. Per aquesta raó, agraïen la confiança que el despatx aldayjover havia dipositat en ells. 

 Organigrama dels actors que participen de la gestió de l'obra

>Altres dificultats que es van trobar van ser la gran quantitat de persones i empreses que participaven a l'obra, la coordinació i la comunicació amb tots ells. 

Diagrama on es veuen les contrates que treballen a les diferents zones del parc

>A més a més, la seva posició com a assistència tècnica davant de la direcció d'obra era també difícil ja que les seves decisions sempre havien de ser supervisades i validades per la direcció. Tot i això, van aconseguir establir diferents estratègies per tal de poder imposar allò que ells pensaven que era important per l'execució del parc.

La rapidesa d'execució també va ser un problema a solucionar, ja que això feia que les decisions fossin ràpides i s'haguessin de replantejar alguns sistemes constructius que podien portar alguns problemes. 

Aquest fet també comportava una falta de coordinació entre les diferents contrates i moltes vegades s'havien de refer coses que ja havien d'estar acabades, perquè s'havien fet malbé pel pas de camions, moviments de terres per executar instal·lacions, ajardinaments mal executats, etc...

>Tot i els problemes apareguts i que van solucionar, aquesta experiència ha estat molt gratificant i important tant a nivell professional com personal ja que la responsabilitat depositada en ells els ha fet superar tots els entrebancs... i el resultat final ha estat un gran Parc. 

Imatge de l'aspecte incial del meandre de Ranillas, emplaçament del parc de l'aigua

Imatge de l'aspecte final del parc amb l'aspecte de L'expo de Saragossa 2008 al fons

>>La pròxima conferència anirà a càrrec de Carlos Ortega i Javi Ortega (72dpi Imatge+Arquitectura). La cita serà el 14 de novembre a les 20.00h al C/Ciudad Real #14-16 Local 4